Arbeidsrecht advocaat Haarlem

  Het nul-urencontract

  1024 683 Wessel Van der Lans
  • 0

  Een oproepcontract of nul-urencontract wordt veel gebruikt. Begrijpelijk, want het biedt bedrijven flexibiliteit. In een nul-urencontract is bepaald dat een werkgever een werknemer kan oproepen om te komen werken als er werk is. Is er geen werk, dan wordt de werknemer niet opgeroepen en krijgt hij ook geen loon. Dit lijkt heel eenvoudig.

  Toch blijkt uit de rechtspraak dat de samenwerking ‘van kleur kan verschieten’, bijvoorbeeld uit de volgende uitspraak. Een stratenmaker en een bouwbedrijf ondertekenden een oproepovereenkomst waarin stond dat het bedrijf de werknemer zou oproepen als er werk was. Ook stond er dat er alleen recht was op loon als er werd gewerkt. Maar de feitelijke situatie was anders. De werknemer werkte 40 uur per week op een vast project en van oproepen was geen sprake meer. Toen de werknemer ziek werd vond het bouwbedrijf dat het geen loon meer hoefde te betalen, omdat de werknemer oproepkracht was en niet meer was opgeroepen sinds hij ziek was. De kantonrechter vond echter dat er geen sprake meer was van een oproepcontract en bepaalde dat de werknemer recht had op loon tijdens ziekte op basis van 40 uur per week tot aan het einde van de duur van het project waarop hij werkzaam was.

  Wetswijzigingen nul-urencontract

  In het Wetsvoorstel wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dat inmiddels is aangenomen door de Tweede Kamer wordt ook een aantal wijzigingen aangekondigd ten aanzien van nul-urencontracten. De WAB treedt waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking.

  Allereerst moet de werkgever de werknemer straks verplicht laten weten of er sprake is van een nul-urencontract of niet. Dit moet ook op de loonstrook van de werknemer worden vermeld.

  Verder bepaalt de WAB dat de werkgever de werknemer minstens vier dagen van te voren moet oproepen, anders hoeft de werknemer niet verplicht te komen als hij wordt opgeroepen. De werknemer heeft daarnaast recht op loon in het geval hij eerst wordt opgeroepen, maar volgens binnen vier dagen voor de start van de werkzaamheden weer wordt ‘afbesteld’.

  Ook worden werkgevers verplicht om werknemers met een nul-urencontract na één jaar een aanbod te doen voor een contract met een vast aantal uren. Op basis van hoeveel uren wordt dan bepaald aan de hand van gemiddeld aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt in het jaar ervoor

  Vragen over nul-urencontracten of oproepovereenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact op.

  AUTHOR

  wesselvanderlans

  All stories by: wesselvanderlans