Nieuws

Lees meer over arbeidsrecht, ontslag en ontvang handige tips.
  Transitievergoeding 2020
  Hoe bereken je de transitievergoeding (nu en straks)
  1024 684 Wessel Van der Lans

  Per 1 januari 2020 verandert de transitievergoeding. Hij wordt lager, vooral in het geval van oudere werknemers met een lang dienstverband. Dit komt door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans en door het vervallen van de overgangsregeling die nu nog geldt voor medewerkers vanaf 50 jaar met een langer dienstverband. Berekening transitievergoeding nu Op…

  Stage lopen of juridische bijbaan?
  1024 683 Wessel Van der Lans

  Zit je in de eindfase van jouw studie en heb je affiniteit met het arbeidsrecht? Kom dan stage lopen bij Wessel Van der Lans Arbeidsrecht advocaten in Haarlem. Wij bieden je een interessante stage waarbij je helemaal meedraait in onze praktijk. Onze klanten zijn bedrijven, particulieren en ondernemingsraden. Je woont besprekingen en zittingen bij en…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Het nul-urencontract
  1024 683 Wessel Van der Lans

  Een oproepcontract of nul-urencontract wordt veel gebruikt. Begrijpelijk, want het biedt bedrijven flexibiliteit. In een nul-urencontract is bepaald dat een werkgever een werknemer kan oproepen om te komen werken als er werk is. Is er geen werk, dan wordt de werknemer niet opgeroepen en krijgt hij ook geen loon. Dit lijkt heel eenvoudig. Toch blijkt…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Een medewerker wil een opleiding volgen: wat spreek je af?
  1024 683 Wessel Van der Lans

  Afspraken over het volgen van een opleiding kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde studieovereenkomst. Hierin staan de bijzondere afspraken over de studie in beschreven. Maar wat neem je allemaal op? Om tot goede en juridische houdbare afspraken te komen, is het van belang om eerst na te gaan of er bijzondere regels of afspraken zijn…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Aanzeggen: zo doe je het
  1024 683 Wessel Van der Lans

  Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch nadat de looptijd van het contract is verstreken. Sinds de WWZ geldt dat een tijdelijk contact (van 6 maanden of langer) moet worden ‘aangezegd’ door de werkgever. Deze aanzegverplichting betekent dat de werkgever aan de werknemer moeten laten weten of hij het dienstverband wil voortzetten. En als de werkgever wil…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Ontslag tijdens of buiten de proeftijd?
  724 362 Wessel Van der Lans

  Stel je hebt een nieuwe baan en na het tekenen van de arbeidsovereenkomst vraagt je nieuwe werkgever of je eerder wilt beginnen. Jij gaat akkoord en begint eerder met werken dan de afgesproken startdatum. De vraag is nu: wanneer gaat je proeftijd van start? Begint de proeftijd vanaf de afgesproken datum in de arbeidsovereenkomst of…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Ontslagvergoedingen werknemer
  1024 681 Wessel Van der Lans

  Stel je contract wordt niet verlengd of je wordt ontslagen. Vroeger had je dan wellicht recht op een ontslagvergoeding aan de hand van de kantonrechtersformule of een gouden handdruk. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is hier verandering in gekomen. Op welke vergoeding(en) heb je nu recht als je ontslagen…

  Arbeidsrecht advocaat Haarlem
  Onjuist handelen bij contractverlenging
  1024 512 Wessel Van der Lans

  Veel mensen hebben vaak problemen met hun arbeidscontract. Zo ook deze werknemer bij Amsterdam City Tours. Haar werkgever had toegezegd haar tijdelijke contract van zes maanden te zullen verlengen. Dit was vastgesteld in een verslag. Twee weken later laat de werkgever weten dat het contract alsnog niet wordt verlengd. De werknemer stapt naar de rechter.…