De zieke werknemer

  Is een werknemer langdurig ziek, dan moeten zowel werkgever als werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Als de bedrijfsarts vindt dat er mogelijkheden zijn, dan start de re-integratie. Vanaf dat moment moet er ook weer tegen loonwaarde worden betaald. Het proces van re-integreren kan complex zijn: een werknemer valt bijvoorbeeld weer uit, is het niet eens met het advies van de bedrijfsarts of weigert aangeboden passende arbeid. Het aanvragen van een Deskundigenoordeel bij UWV kan nodig zijn. Worden de verzuimregels of de regels van de Wet Verbetering Poortwachter niet nageleefd door een werknemer, dan kan de werkgever het loon opschorten of het loon stopzetten.

  Ook voor de werkgever is het belangrijk het re-integratietraject correct uit te voeren, zodat een verlenging van de loondoorbetaling – de loonsanctie door UWV – wordt voorkomen.

  Na 104 weken stopt in beginsel het recht op salaris en kan in veel gevallen afscheid worden genomen van de werknemer, vaak via een ontslag met wederzijds goedvinden. Is dat ook verstandig als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of als de werkgever eigenrisicodrager is? Is bezwaar nodig tegen de WIA-beslissing van UWV?

  Wet Compensatie Transitievergoeding

  Ook na twee jaar ziekte heeft de werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever na 1 juli 2015 betaalde transitievergoeding terugkrijgen van UWV op basis van de Wet Compensatie Transitievergoeding. De eerste claims kunnen bij UWV ingediend worden vanaf 1 april 2020. Het is nu al zaak om ervoor te zorgen dat je als werkgever bij een beëindiging met wederzijds goedvinden aan alle vereisten voor het recht op teruggave van de transitievergoeding voldoet.

  Ziek door arbeidsconflict

  Het komt ook regelmatig voor dat een arbeidsconflict leidt tot een ziekmelding en dan kan een andere route nodig zijn. Wij adviseren over re-integratie van een zieke werknemer of over de juiste aanpak in geval van een arbeidsconflict. Ook procederen wij namens werkgever of werknemer tegen UWV bijvoorbeeld over WIA-beslissingen of over een door UWV opgelegde loonsanctie.